- Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Voetverzorging de Marne hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan deze veiligheid te waarborgen, ik houd mij aan de wet en regelgeving AVG. Dit houd in:

-Ik verwerk uw persoongegevens in overeenstemming met het doel waar deze voor gegeven zijn. Ik vraag u om uw toestemming om uw gegevens te mogen verwerken, indien u mij deze geeft gaat u daarmee akoord dat ik uw gegevens verwerk in mijn systeem. Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de veiligheid van persoonsgegenens gewaarborgd zijn. Ik geef geen gegevens door aan derden tenzij nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waar ze voor verstrekt zijn en in overleg met u. Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteer deze.

 

 

Verwerking Persoongegevens van Cliente, klanten, oud-clienten en leveranciers.

 

Alle persoongegevens bij voetverzorging de Marne worden verwerkt met als doel:communicatie, opdrachten en/of uitnodigingen uitvoeren

grondslag: De overeengekomen opdracht

Voor bovenstaande doelstelling kan voetverzorging de Marne de volgende persoonsgegevens van u vragen:Voornaam,tussenvoegsel,achternaam,adres,postcode,plaats,telefoonnummer,mobielnummer,email,geslacht,gegevens gezondheid.Uw persoonsgegevens worden door voetverzorging de marneopgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking, gedurende de looptijd van maximaal 7 jaar. 

 

    

verstrekkiung aan derden

De gegevens die u aan mij geeft zal ik alleen aan derden geven indien nodig voor bovenstaande doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma. Het verzorgen van de financiele administratie.Ik geef geen gegevens door aan partijen waar ik geen overeenkomst heb afgesloten. Ik zal alleen indien nodig gegevens delen met derden in overleg met u en alleen als het relevant is met uw behandeling en alleen binnen de EU. Voor mindejarigen(onder de 18) geld dat ik eerst toestemming aan de ouders vraag voor het opslaan van gegevens. 

 

Beveiliging

Passende maatregelen zijn genomen om uw gegevns te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens voetverzorging de Marne van gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Ik hanteerj een gebruikersnaam en wachtwoord van mijn computersysteem en maak backups van uw gegevns om deze te kunnen herstellen bij techniesche problemen. Ik test en evalueer regelmatig of ik aan de eisen voldoe van het AVGprogramma.

Beveiliging

Passende maatregelen zijn genomen om uw gegevns te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens voetverzorging de Marne van gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Ik hanteerj een gebruikersnaam en wachtwoord van mijn computersysteem en maak backups van uw gegevns om deze te kunnen herstellen bij techniesche problemen. Ik test en evalueer regelmatig of ik aan de eisen voldoe van het AVGprogramma.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage,rectificatie of verwijdering van uw gegevens,die ik heb ontvangen. Ook kunt u vragen de gegevns aan u of een derde partij over te dragen. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegens neem dan direct contact op met voetverzorging de Marne, Claudia de Boer. Indien gewenst kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, deze houdt toezicht op uw privacy.

Vragen

Heeft u vragen omtrent deze privacy Policy kunt u contact opnemen:

voetverzorging de Marne, Claudia de Boer

Margrietstraat 4 Zoutkamp 9974RZ

0595402635/ 0610866657

www.voetverzorgingdemarne.nl

ProVoet nummer 301854

ProCert nummer 556

kvk 02097867

AGB-praktijk 96-59147

AGB-zorgverlener 96-009138